Bliv medlem af
Thyholm Egnsmuseums Støtteforening.


Et årligt medlemskab koster kr. 75,00 pr. person.
Tilmelding kan ske på museet eller ved henvendelse til kassereren:
Per Overgaard Bach
Gl. Færgevej 5, 1.th
Oddesund Syd
7600 Struer
Tlf. 20 41 55 36
E-mail : 2old4y@mail.dk

 

 

Havrelandsvej 29 · Søndbjerg · 7790 Thyholm