Bliv medlem af
Thyholm Egnsmuseums Støtteforening.


Et årligt medlemskab koster kr. 75,00 pr. person.
Tilmelding kan ske på museet eller ved henvendelse til kassereren:
Karin Dybdahl, 
Nørregade 10, Hvidbjerg, 
7790 Thyholm
Tlf: 30576040
E-mail: karin.dybdahl58@gmail.com

 

 

Havrelandsvej 29 · Søndbjerg · 7790 Thyholm