EGNSHISTORISK DVD-PROJEKT.

 

Målet for projektet var at producere og udgive et antal DVD'ere, hvor lokale fortælleres erindringer fastholdes.

Idémand og hovedkraft i projektet er professor i materialeteknologi ved DTU  Per Møller, bosat i Nordsjælland. Han biståes af universitetslektor i psykologi, Anders Gade. Begge er født og opvokset på Thyholm og har hver et feriehus her i hjemstavnen.

Projektet har fået økonomisk bistand af Thyholm kommune, Hvidbjerg Bank, Sparekassen Limfjordenog Sparekassen Thy.

 

 

Per Møller
ved Dodbjerg, Søndbjerg Strand.

 

 

 

 

 

  

DVD nr. 1: Besættelsestiden på Thyholm er på 80 min. Og omhandler én af danmarkshistoriens dystre perioder – besættelsestiden.
De to film omhandler begivenheder på Thyholm og fortælles af to thyholmere.
Martin Gade fortæller om sin dramatiske medvirken i modstandsbevægelsen, hvor han bl.a. oplevede at blive arresteret af værnemagten.

I den anden film fortæller Inger Riis Christensen om sin mand (Mester), Svend Erik Christensens opgave, der bestod i via et avanceret pejlesystem på gården Helleriis at navigere de engelske bombefly til deres bombemål i Tyskland.      To interessante og ikke helt almindelige beretninger fra besættelsestiden.


DVD nr. 2: 13 fortællinger fra Thyholm er en buket fortællinger, der spænder lige fra museet, Apotekergårdens tilblivelse, til det store overblik over egnen i Thyholm set fra luften. Her tager fortællerne os med op i et sportsfly, hvorfra man kan nyde landskabet og dets seværdigheder.
De 13 fortællinger, der præsenteres på 2 skiver har følgende titler:              

Del 1: Kresten Rusbjerg og Apotekergården, Jenny Dam og Søndbjerg strand, Martin Gade om en svunden tid, Hvidbjerg - en by i udvikling og Tambohus Kro.

Del 2: Aftægtskontrakten, Skudsmålsbogen, Thyholm fra luften, Andelsmejeriet Thyholm, Bjørndal Kalkværk, Den sidste færgemand på Bøl, Oddesundbroens bygning og Mysteriet "13" på Thyholm - Overtro og sammenhold.

 


DVD nr. 3: Historien om Tambohus indeholder 2 fortællinger.
Hovedpersonen i den første film er pastor emeritus Børge Højberg, der tager os med på en byvandring. Børge Højberg har boet i Tambohus i sin barndom og ungdom og kan derfor levende berette om livet i 30-erne og krigsårene. Dengang var Tambohus et aktivt fiskerleje, hvor flere familier var beskæftiget i erhvervet.
I den anden film fortæller tidligere fjordfisker, Poul Mortensen om åle- og bundgarnsfiskeriet, der var de to former for fiskeri, man først og fremmest drev. Et fiskeri der gav levebrød til mange familier, men som nu er stoppet.

 

 


DVD nr. 4: Hvidbjerg gennem 100 år indeholder ligeledes to fortællinger. Den første omhandler Hvidbjerg Bys historie, fortalt af fhv. landmand Harald Fomsgaard, der på sin indsigtsrige og lune måde, gade for gade fortæller om husene og deres beboere. Filmen indeholder et hav af informationer om Hvidbjerg By.
I den anden film, Hvidbjerg Sygehus, er det tidligere sygehus- og praktiserende læge, Asger Lauridsen, der fortæller om det tidligere sygehus, dets indretning og funktion, herunder også en vejledning i brugen af den gamle fødestue, der nu har til huse på Thyholm Egnsmuseum i Søndbjerg. Sygehuset blev nedlagt i år 2000.

 

 


DVD'erne forhandles på museet og Lokalhistorisk arkiv for Thyholm og Jegindø i åbningstiden.
Desuden hos Thyholm Radio eller ved telefonisk henvendelse til 9787 5588 (Herman Rømer), eller email:

herman.romer@altiboxmail.dk

 

Priser:

Samtlige DVD-er sælges for kr. 20,-/stk Samlet 1-4: 80,- kr.

 

Havrelandsvej 29 · Søndbjerg · 7790 Thyholm