Login
Sidst opdate:
June 06, 2021, 10:14

Ved Bjørndal Kalkgrav

en informations- og rasteplads

AF HERMAN RØMER

 

                         Tegning Lisbeth Gottenborg

 

Ved Bjørndal Kalkgrav er en informations- og rasteplads, hvor der formidles oplysning om tidligere tiders kalkbrydning på stedet, læplantningens historie, og hvor der er skabt gode aktivitetsmuligheder for børn og voksne.

Når det er blevet muligt for Egnshistorisk Forening for Thyholm og Jegindø og Thyholm Egnsmuseum at skabe denne plads, skyldes det først og fremmest, at vi  har fået støtte fra såvel lokale foreninger som fonde, bl.a. Friluftsrådet, som har bidraget med den største donation.

Vi er nu så langt i forløbet, at vi kan få rejst et 8 m højt udsigtstårn på stedet. Vi vil imidlertid gerne udbygge og gøre pladsen endnu mere spændende. Her tænker vi især overnatningsmuligheder for den cyklende turist.

Det, vi helt præcist ønsker, er f. eks. at få bygget et par sheltere, få skabt nogle acceptable toiletforhold og indlagt vand på pladsen.

Vi har også ønsker og visioner om at kunne gøre stedet til en slags ”naturskole”, med oplysning om og forsøg med kalkbrænding/mørtelfremstilling. Struer Museum har lovet at være behjælpelig med formidlingen.

Det kan oplyses, at det projekterede udsigtstårn placeres på Thyholms næsthøjeste punkt og det bliver derfor med sine 8 m områdets højeste sted med en fantastisk flot udsigt over Limfjordslandet.

 

Projektet støttes af:

Samt:

Indvielsen af tårnet er planlagt til lørdag den 22. aug 2015 kl. 11. Der serveres en forfriskning på pladsen.

Pladsens adresse er: Ved Bjørndal Kalkgrav, Stokhøjvej 8, 7790 Thyholm


Undermenu