Login
Sidst opdate:
June 06, 2021, 10:14

        Thyholm Egnsmuseum 28. årsberetning 2018

Af Herman Rømer

Velkommen til Thyholm Egnsmuseum.

                                                Wilkommen in Thyholm Egnsmuseum.

Museet består af 5 bygninger i en klynge.

                                               Das museum besteht aus fünf Gebäude in einer Gruppe.

Den ældste bygning, hovedbygningen er fra 1664.

                                                Das älteste Gebäude, das Hauptgebäude ist von 1664.

Museet råder over ca. 4000 registrerede genstande.

                                                Das Museum hat cirka 4000 aufgezeichnete Gegenstände.

Endnu engang velkommen!

                                                  Noch einmal wilkommen!

 

Lidt om pr og besøgstal

Ja, sådan lyder vores velkomst og reklamespot fra en videoskærm i indgangen til en udstillingsbunker i Oddesund. Hvorfor nu det? Fordi museet var så heldig at have besøg af én af initiativtagerne, Jørgen Lindholm til Oddesundprojektet. Han fortalte, at de ved hjælp af en ”tællecensor” havde prøvet at tælle hvor mange besøgende, der kom forbi bunkerne. Resultatet var forbløffende. På 3 dage havde 400 besøgt den bunker, hvor videofilmen kører. Filmen beretter om Oddesund og ikke mindst om bunkerne, men fortællingen afbrydes af og til af nogle reklamespots. Vi blev tilbudt at få lagt en reklamespot om museet ind. Det kunne vi ikke sige nej til. Så i løbet af en lille times tid fik vi lært og øvet et par replikker på dansk og tysk som vist ovenfor.  Disse replikker blev lagt ind sammen med nogle filmklip fra museet. Til sidst oplyses der om åbningstiderne i august, og der opfordres til at tage en brochure (på dansk eller tysk) som var hængt op under videoskærmen.  

 400 besøgende på tre dage??!!! Lad os nu se. Måske får vi 4 ekstra, men det er da heller ikke at kimse ad. Der er trykt nye foldere, både på dansk og tysk. Vi må hele tiden kæmpe for at få så mange besøg som muligt på museet. Besøgstallet har i år indtil nu ikke været så højt som sidste år, men det har da heller ikke ligefremt været museumsvejr.

Ja, det var lidt om, hvad museet kan gøre, for at få flere gæster. Egentlig skulle det først komme sidst i beretningen, men nu kom det, mens vi lige kunne huske det.

Andet.

Efterårsferien var lidt sløj mht. besøg, men julelevendegørelsen var godt besøgt og som sædvanlig hyggelig med sang, musik, dans omkring juletræet, lotteri og festlig levendegørelse i stuerne.

Senere på året fik vi besøg af Hans Rusbjerg og Marie, der havde Hans´ fyrtårneakvareller med. Vores særudstilling i år kom derfor til at handle om fyrtårne. Som supplement til Hans´ billeder lykkedes det os at få Peder Svendsens originaltegninger af fyrtårne fra hans bog: FYRTÅRNE, Jyllands vestkyst, udstillet. Grisetå Oddes fyrtårn blev fremstillet som model og står lystigt og blinker på atelieret. Hanne Rusbjergs fyrtårne i keramik er også udstillet her På trappereposen står en fin model af Grisetå Odde Fyr, som venligst er udlånt af Struer Bibliotek. Særudstillingen var klar til museets åbning, skærtorsdag.

Kresten Rusbjerg kunne i år den 11. maj have fyldt 100 år. Hans og Marie var forhindret i at besøge os på dagen, men kom den 5.- 6. maj, hvor vi markerede 100- årsdagen med et besøg ved graven og en lille sammenkomst om aftenen. I forbindelse med besøget holdt Marie og Hans et foredrag om deres tur langs Europas vestkyst. Foredraget blev ledsaget af flotte billeder fra turen. Et flot og interessant arrangement.

Sidste år sprang vi udflugten over pga. jubilæumsarrangementet. Til gengæld tog vi  i år revanche med en udflugt til Tirpitsmuseet ved Blåvand, og da museet havde fået tildelt halvdelen af Struer kommunes kulturpris, blev der også råd til en god frokost på Blåvand kro. Undervejs gjorde vi ophold ved Nr. Lyngvig Fyr og Blåvandshug Fyr, bl. a. for at markere, at vi i år havde en særudstilling om fyrtårne En lang, men god og interessant udflugt.

Man lytter interesseret til beretninger fra 2. Verdenskrig i Tirpitz-museet

Museets tilstand

Takket være museets dygtige medarbejdere er museet i god forfatning. Der er blevet malet, elinstallationerne er blevet forsynet med energibesparende pærer, museet holdes pænt rent, og skulle der falde et enkelt støvkorn i åbningstiden, er der mange, der laver ekstra rengøring. Registreringsholdet, suppleret af ”lyd og filmholdet”, sørger for at udstillingerne tager sig interessant og pænt ud.

Et større reparationsarbejde er i gang på havehuset, hvor den facade, der vender ind mod haven, får ny bindingsværkmur. Meget af det laves af museets egne folk. Jo, jo, museet er godt hjulpet med dygtige medarbejder. Det takker museet meget for. 

Bindingsværket laves og samles på verandaen. Så er det rejst – mangler kun murstenene