Login
Sidst opdate:
June 06, 2021, 10:14

Særudstilling: Fyrtårne

 

 


Thyholm Egnsmuseum laver særudstilling under overskriften:
Fyret viser vej

Thyholm Egnsmuseum har rigtig travlt med at gøre klar til åbning, skærtorsdag. Når vi foreslår ovennævnte overskrift, er det fordi, vi i år kan vise en særudstilling frem, der bl.a. handler meget om fyrtårne. Det er der flere grunde til. I efteråret havde vi besøg af Kresten Rusbjergs søn Hans Nørgaard.
Hans har som autodidakt maler ("dog har jeg fået lidt undervisning af min far") videreført sin fars kunstneriske aktivitet. Hans medbragte ca. 20 fine akvareller til museet.

De fleste af fyrtårne fra forskellige steder i landet. Han skriver selv, at når han har slået sin kærlighed på fyrtårne, er det blandt andet fordi, de næsten altid er placeret på meget naturskønne steder.

Disse smukke akvareller (man ser straks at æblet ikke er faldet langt fra stammen) har Hans generøst overdraget museet. De kan købes, men først udleveres, når udstillingen tages ned.
Som supplement til denne smukke akvareludstilling lykkedes det museet at få en anden kunstner på banen, nemlig Peder Svendsen fra Tim.
Peder siger selv, ligesom Hans, at han er autodidakt; modtog dog som barn lidt "tegneundervisning" fra en tjenestepige, de havde i hjemmet. Han har lavet tegninger til adskillige lokale bøger. En af disse hedder: Fyrtårne, Jyllands vestkyst. Originaltegningerne til denne har Peder velvilligt udlånt til museet, hvor de pryder en anden afdeling. Bogen med de flotte tegninger har han i øvrigt selv skrevet og giver her en interessant, historisk og grundig beskrivelse af vestkystens fyrtårne. Bogen kan købes på museet.

Den tredje kunstner, vi udstiller billeder af, er velkendt, nemlig Kresten Rusbjerg. Kresten døde i 2010, men museet markerer bl. a. med en udstilling af nogle af hans billeder, der ikke tidligere er blevet vist, hans 100 års fødselsdag, den 11 maj. Billederne er ikke specielt om fyrtårne, men stammer fra et studieophold i Portugal, dog har han på et af billederne gengivet Europas ældste fyrtårn.
Endelig kan vi oplyse, at Krestens datter, Hanne Rusbjerg Andersen, der også er besjælet med en kunstnerisk åre, udstiller fyrtårne i keramik. De er på vej!
Ud over den kunstneriske udstilling om fyrtårne, er der også en informationsafdeling. Specielt har man gjort en del ud af vores allesammens "kæreste eje", Grisetå Odde fyr. Og så vender vi tilbage til overskriften, fyret viser vej. Fyret er et såkaldt vinkelfyr, der med farvet lys, rødt, grønt og hvidt, kan lede skibene sikkert ind gennem sejlrenden, så de f.eks. ikke sejler ind i "grisetåen. "

Museet har efter bedste evne lavet en model af fyret. Så kig hen på museet og bliv også klog på hvordan det virker. Det står lystigt og blinker til dig, når du træder ind i atelieret.
Til slut, ikke at forglemme, byder hele museet dig velkommen. Museets frivillige har vasket, fejet og pudset så alting skinner som katteskind i måneskin.
Velkommen til en god oplevelse fra en svunden tid.