Login
Sidst opdate:
June 06, 2021, 10:14

Ny sæson 2018

 

Museet åbner skærtorsdag, den 24. mar. 2016 med særudstillingen:


 Vareknaphed og flygtningebørn bag pigtråd i Lyngs.

 Traditionen tro åbner Thyholm Egnsmuseum i Søndbjerg dørene til påske (skærtorsdag). Også i år har museets dygtige og kreative medarbejdere lavet særudstilling i forbindelse med åbningen.

 I år drejer det sig om to udstillinger, der dog har det til fælles, at de begge fortæller om en svær tid i danmarkshistorien.

 Den ene er om husmoderens hverdag med de besværligheder, rationeringen og vareknapheden gav hende under krigen. Den udstilling befinder sig i museets sædvanlige udstillingsrum, og er fint arrangeret med de ”varer” fra krigens tid, som museet råder over. Udstillingen er suppleret med oplysningsplancher, der også fortæller om alternative løsninger. Opfindsomheden var stor.

 Den anden udstilling er lavet i Kresten Rusbjergs tidligere atelier og er en model af flygtningelejren i Lyngs i 1945 - 46. Museet er så heldig, at det har fået indblik i en dagbogsbeskrivelse af en families flugt fra det tidlige Østpreussen til Lyngs. Det drejer sig om godsejerparret Kurt Hildebrandt og deres to børnebørn, Axel og Bärbel. Børnenes forældre valgte, trods faren ved russernes fremrykning, at blive i hjemlandet.

 Kurt Hildebrandt har givet en detaljeret beskrivelse af, såvel den farefulde rejse over Østersøen, hvor han bl.a. var vidne til, at to medfølgende skibe blev sænket af de russiske torpedoer, samt den besværlige rejse fra København til Hvidbjerg på Thyholm. Senere fortæller han om forholdene i flygtningelejren i Lyngs.

 Alt dette, sammen med øjenvidnebeskrivelser fra lokalbefolkningen, vises og beskrives i udstillingen. Så vær velkommen til en barsk beretning om flygtningesituationen i Lyngs anno 1945-46. Det er forbavsende, så mange traumatiske hændelser, der kan trækkes til vor tids flygtningesituation.

 

Ps.

 Det kan oplyses, at fam. Hildebrandt blev lykkeligt forenet efter krigen i 1947


 


Det er Rich's der driks
Også tøj var rationeret – opfindsomheden var stor, når fars aflagte vinterfrakke skulle sys om til børnetøj.
Dreng bag flygtningelejrens pigtråd, hvis funktion også var, at folk ikke skulle løbe ind i Lejren

 

Vagternes skydetræning bestod i at skyde til måls efter flagstangen, der blev kortere og kortere.

Høkassen sparede på brændslet