Login
Sidst opdate:
June 06, 2021, 10:14

Årsberetning Thyholm Egnsmuseum 2019

 

                                Herman Rømer/Anna Fomsgaard

 

Det forgangne år er gået stille og roligt uden ekstra begivenheder, men derfor har der alligevel været nok at se til. Til næste år er det 30 år siden at Apotekergården blev købt og påbegyndelsen til omdannelse til museum tog fat. Indvielsen  skete i 1992 efter en enorm indsat af frivillige.

Det må siges at være imponerende, at museet har eksisteret i så mange år og løbende har udviklet sig med nye tiltag udelukkende drevet af frivillige. Af gæstebogen fremgår det også, at mange besøgende er meget imponeret over resultaterne.

Kustoderne kan også fortælle om mange  positive tilkendegivelser fra besøgende. Selv efter så mange år kommer der løbende ny ting ind til museet, så registreringsholdet knap kan følge med. Året rundt er der nok at se til for de mange forskellige frivillige der lægger en stor arbejdsindsats på museet og er med til at sætte Thyholm på landkortet.

 

Julestue

Året 2018 sluttede med den traditionsrige julestue den 2. weekend i advent, hvor der som sædvanligt var julepyntet i hele museet, så besøgende ret kun komme i julestemning. Og med mange forskellige levendegørelser af gamle hobbys og erhverv. Desuden var der musikalske indslag begge dage. Som sædvanligt var der rigtig god tilslutning.

 

 

Vinter - forår

I de lukkede måneder skete der også en del, idet det jo er et stort område, der skal vedligeholdes. Denne gang var det to rum i hovedbygningen nemlig spisestuen og Yhrs stue, der fik fornyet panelerne af nogle af de frivillige og blev ligeledes malet af frivillige. Det ser godt ud.

Op til påsken stod den på forårsrengøringen overalt både ude og inde. I bankstuen er der kommer nyt gulvtæppe, som vist letter rengøringen der.  Ikke mange museer har så velholdte udenomsarealer som vores museum, Museets udstillingsgruppe var klar til påske med  årets særudstilling som har temaet  ”Konfirmation gennem tiderne”.

 

Besøgstal

I det forgangne år var der ikke forudanmeldt så mange selskaber, men det rettede sig heldigvis hen over foråret.

 Så besøgstallet ser ud til at være, som det plejer. Juli har dog, trods det gode vejr, indtil nu været god. Et par besøg er værd at omtale.

Vi havde besøg fra Spydeberg af Ragnhild og Kjell Sørby, som er nye medlemmer i Styrelsen. De var bl. a. på tur i Wilses fodspor og blev meget begejstret for museet og haven - så begejstret, at de besøgte os to dage i træk.

Et andet besøg, der ikke var helt almindeligt, var besøg af Vilsund Blindesamfund. 42 gæster i alt, hvor en del var blinde eller svagtseende. Vi havde arrangeret det sådan, at vi var en rundviser/fortæller for hver 5 gæster. Det var lidt af en udfordring, men det gik fint, og vi fik megen ros af bl.a. deres formand (som var helt blind!).

Bestyrelsen har også nedsat en PR.. gruppe, som skal finde på tiltag, der gør opmærksom på museet for at fastholde  besøgstallet og selvfølgelig ser vi gerne en stigning af besøgstallet. Museet har sin egen hjemmeside som løbende opdateres.  Desuden arbejdes i skrivende stund på at få en henvisning på Struer Museums nye hjemmeside til museet. Op til de perioder, hvor museet har udvidede åbningstider, vil der ofte komme små fortællinger i avisen for at gøre opmærksom på museet.

 

 

 

Udflugten

 

Museets udflugt for medarbejderne gik i år til det midtjyske.

Vi besøgte kartoffeltyskernes ”hjemegn” i Frederiks. Her blev vi modtaget af en ekspert om emnet, Peter Skovmos Nielsen. Mens vi nød vores formiddagskaffe, fortalte han om baggrunden for koloniens oprettelse på egnen. Ligeledes fik vi en historisk orientering om kirken, som vi også besøgte.

Herefter kørte vi til Dollerup Bakker og blev indviet i istidens dannelse af det smukke landskab. Frokosten (flæskesteg med det hele) blev indtaget på Den kgl. privilegeret Kro, Grønhøj.

Værten underholdt os med sange, spændende fra ”Jyden han er stærk....” til Elvis Presley. I forbindelse med kroen var der et Morten Koch museum, som vi også kunne besøge. Et absolut underholdende besøg.

Hjemturen gik over Kongenshus Mindepark, hvor vi traditionen tro nød vores wienerbrød og kaffe. Bussen kunne køre ind i mindeparken, så de gangbesværede også kunne være med. Mange gik turen tilbage til fods og kunne undervejs studere navnene på de mange hedeopdyrkere.  Søren Larsen, der som den eneste var fra Thyholm, fandt vi under Refs Herred.

Vi tog afsked med heden fra toppen af Daugbjerg Dås, her hvor ”Mads Dosss gik med foeren i heden”.

Selv om vejret ikke var det allerbedste, var alle enige om, at det blev en fin tur, og guiden fulgte med os hele vejen. Tak til Inga for et godt forslag/arrangement!